Lisování odpadu v klasických kontejnerech

Roll-Packery (válcové drtiče)

Roll-Packery rozdrtí a zhutní objemný odpad v průměru na 15 - 20 % původního objemu.

  • ušetření 3 až 4 jízd z 5

  • stacionární, polomobilní i mobilní verze

  • automatický provoz

  • pro všechny běžné typy kontejnerů

  • pronájem od 15 000 Kč / měsíc

  • technický list: Roll-Packer RPE 7700-196